1.Modul de lucru resident

In acest mod driver-ul Fisco scanează in mod constant <Folderul de scanat> si caută fișiere de comandă. Fișierele de input trimise către casă sunt cele care respectă extensiile configurate in secțiunea ”Setări Driver”, extensiile implicite sunt *.bon,*.inp și *.txt.

                În momentul în care este indentificat un fișier, driverul verifică starea casei (conexiune, hartie, memoriei, depăsire 24h de la ultimul Z, etc.).

                În urma verificării cu succes a stării casei, se începe trimiterea efectivă a instrucțiunilor către casă.

Dacă se indentifică probleme în starea casei, driverul nu va trimite fișierul către casă, ci va atenționa în mod repetat utilizatorul asupra problemei și asteaptă remedierea pentru a continua trimiterea.

                După trimiterea cu succes a unui fișier, fișierul este mutat în directorul <Folderul de scanat>\BonOK și este creat un fișier de răspuns în <Folderul de scanat>\BonANSWER (vezi informații fișier răspuns).

În caz de eroare fișierul este mutat în <Folderul de scanat>\BonERR și conține informații legate de eroare (vezi informații fișier eroare).

2.Comenzi clasice fișier bon

Instrucțiuni clasice compatibile Fprint, Datprint, SellText

2.1.Vânzare produs pe bon fiscal

Instrucțiune folosită pentru a face vânzarea unui produs pe bonul fiscal.
Exemplul prezentat vinde produsul ”Ceai cu miere” cu pretul de 3.5RON, cantitatea 1  pe departamentul 1, TVA A, cu unitatea de măsură buc

S,1,______,_,__;Ceai cu miere         ;3.50;1.000;1;1;2;0;0;buc
|___________1__________|________________2________________|___3___|____4___|5_|6_|7_|8_|9_|10___|

Parametrii

 1. Header comanda este standard
 2. Denumirea produsului maxim 72 de caractere (caracterul ; nu este permis in cadrul denumirii pentru ca este folosit ca separator)
 3. Pretul produsului decimal cu maxim 2 zecimale, este permis pret negativ pentru voidare doar in cazul caselor Datecs
 4. Cantitatea vândută, maxim 3 zecimale
 5. Codul departamentului maximum 99, 0 dacă se vinde fără departament
 6. Ignorat
 7. Codul cotei TVA (1 pentru TVA A, 2 pentru TVA B, 3 pentru TVA C… 5 pentru Neplatitori TVA si scutit TVA )
  sau
  Procentul TVA cu semnul % ex. 9%
  In cazul neplătitorilor de TVA, Fisco trimite automat pe cota E, vezi mențiuni
 8. Ignorat
 9. Ignorat
 10. Unitatea de măsură a produsului maxim 6 caractere, dacă lipseste se listează automat cu ”buc”

Mentiuni

 • În cazul în care Utilizatorul este neplătitor de TVA Driverul Datecs Fisco trimite automat produsele pe Cota E (preconfigurată în casă ca singura activă la neplătitori) . Casele model vechi aveau active si cotele A,B,C,D pentru neplătitori de TVA, softurile de vânzare instalate la neplătitori de TVA nu mai trebuie sa modifice indexul cotelor in baza lor de date.
 • Caracterul % din cadrul denumirii produsului va fi filtrat pentru ca poate genera resetarea casei de marcat, se pare ca exita un bug in firmware.

2.2.Metoda plată bon fiscal

Instrucțiune folosită pentru încheia un bon fiscal specificând metoda de plată folosită
Exemplul prezentat tipărește o linie de incasare NUMERAR în valoare de 19.50RON.

T,1,______,_,__;0;19.50;;;;
|___________1__________|2_|___3___|

Parametrii
1. Header standard
2. Tipul metodei de plată
a. ‘0’ – NUMERAR
b. ‘1’ – CARD
c. ‘2’ – CREDIT
d. ‘3’ – TICHETE MASA
e. ‘4’ – TICHETE VALORICE
f. ‘5’ – VOUCHER
g. ‘6’ – PLATA MODERNA
h. ‘7’ – CARD + AVANS IN NUMERAR *Metoda Indisponibila in cazul caselor Daisy
i. ‘8’ – ALTE METODE
j. ‘9’ – Monedă străină *Metoda Indisponibila in cazul caselor Daisy
3. Valoarea plătită prin metoda aleasă de parametru 2. Dacă valoare este 0 sau vid, atunci întreaga valoare neplătită va fi asociată

*Mențiuni instrucține T
• dacă în fișierul de comanda nu se trimite instrucțiunea de plată T, fisco va încheia in mod automat bonul cu toată valoare pe metoda de plată NUMERAR
• un fisierul de comandă poate avea mai multe instrucțiuni de plată
• dacă valorile trimise prin instrucțiunea T nu acoperă valoarea produselor din BON, Fisco va completa automat cu numerar restul de plată
• dacă valorile trimise prin instrucțiunea T sunt mai mari decât valoarea produselor din BON, casa de marcat va printa o linie de REST Numerar cu diferenta
• dacă se utilizează metoda de plată ”7 CARD + AVANS IN NUMERAR” valoare din parametrul 3 trebuie sa fie mai mare decât valoarea produselor din BON

2.3.Discount/adaos bon fiscal

Instrucțiunea folosită pentru a evidenția discounturile/adaosurile pe bonul fiscal.
Exemplul prezentat acordă un discount procentul de 5%.

C,1,______,_,__;1;5.00;;;;
|___________1__________|2_|___3__|

Parametrii
1. Header standard
2. Tipul discountului
a. ‘0’ – Adaos Procentual
b. ‘1’ – Discount Procentual
c. ‘2’ – Adaos Valoric
d. ‘3’ – Discount Valoaric
3. Valoarea discount/adaos procentul sau valoric în funție de parametrul 2 (maxim 2 zecimale), cuprins intre 0.00 si 100.00 pentru discount procentual

*Mențiuni instrucțiune C
• dacă instrucțiunea C este trimisă imediat după o instrucâiunea de subtotal, discontul/adaosul se va aplica subtotalului
• instrucțiunea C se trimite imediat după o instrucțiunea de vânzare sau subtotal

2.4.Subtotal

Versiunea 1 instrucțiunea T cu parametru 4

T,1,______,_,__;4;;;;;
|___________1__________|2_|

Parametrii
1. Header standard
2. Mereu 4

Versiunea 2 instrucțiunea L

L,1,______,_,__;;;;;;
|___________1__________|
Parametrii
1. Header standard

2.5.Text liber pe bon fiscal

Instrucțiune folosită pentru a printa text nefiscal în cadrul unui bon fiscal

P,1,______,_,__;Va multumim;pentru vizita;va mai asteptam;;;
|___________1__________|________2________|_________3__________|____________4__________|

Parametrii
1. Header standard
2. Text printat pe prima linie max 42 caractere
3. Text printat pe linia doi max 42 caractere
4. Text printat pe linia trei max 42 caractere

2.6.Deschidere bon fiscal cu CUI

Instrucțiune folosită pentru a deschide un bon fiscal cu menționarea CUI-ului. Instrucțiunea se folosește întodeauna la începutul bonului fișierului cu comenzi.

K,1,______,_,__;RO22352741;
|___________1__________|_______2_______|

Parametrii
1. Header standard
2. CUI Client

2.7.Introducere / Restragere suma

Instrucțiune folosită pentru a depune sau retrage numerar din sertar.
Exemplul prezentat introduce 10RON in sertar.

I,1,______,_,__;0;10.00;;;;
|___________1__________|2_|___3___|

Parametrii
1. Header standard
2. Selecție operațiune
a. ‘0’ – Introducere sumă în sertar
b. ‘1’ – Retragere sumă din sertar
3. Valoarea sumei depuse/retrase
Această instrucțiune generează un fisier de răspuns cu suma introdusă si totalul de numerar disponibil in casă.

2.8.Instrucțiune Printare Raport X / Departamente

Instrucțiune folosită pentru printarea rapoartelor

Versiunea 1 instrucțiunea Z

Z,1,______,_,__;0;
|___________1__________|2_|

Parametrii
1. Header standard
2. Tipul Raportului
a. ‘0’ – Raport X
b. ‘1’ – Raport Z
c. ‘2’ – Raport X Sumar
d. ‘3’ – Raport X Departamente
Această instrucțiune generază un fisier de răspuns cu raportul printat.

Versiunea 2 instrucțiunea A (compatibila sell text)

A,1,______,_,__;;;Z;;;
|___________1________|2_|3|

Parametrii

1. Header standard
2. Sintaxa standard
3. Tipul raportului
a. ‘X’ – Raport X
b. ‘Z’ – Raport Z

3.Instrucțiuni avansate suportate de noile case DATECS

3.1.Imprimarea unui text fiscal oarecare

Parametrii comenzii:

54,{Text}^{Bold}^{Italic}^{DoubleH}^{Underline}^{alignment}^
Parametrii optionali:
Text – text de lungime max 42
Bold – flag 0 or 1; 1 = imprima text bold; camp gol = text normal;
Italic – flag 0 or 1; 1 = imprima text italic; camp gol = text normal;
DoubleH – flag 0 or 1; 1 = imprima text cu inaltime dubla; camp gol = text normal;
Underline – flag 0 or 1; 1 = imprima text subliniat; camp gol = text normal;
alignment – 0, 1 or 2; 0=stanga, 1=centru, 2=dreapta; camp gol = text normal;
Exemplu:
54,Text nefiscal^1^1^1^1^1^

3.2.Imprimarea unui cod de bare

Parametrii comenzii:
84,{Type}^{Data}^{QRcodeSize}^
Parametri obligatorii:
Type – Tip cod de bare;
‘1’ – tip EAN8. Campul Data trebuie sa contina doar 8 digiti;
‘2’ – tip EAN13. Campul Data trebuie sa contina doar 13 digiti;
‘3’ – tip Code128. Campul Data trebuie sa contina simboluri in cod ASCII intre 32 si 127. Lungimea campului Data este cuprinsa intre 3 si 31 simboluri;
‘4’ – tip QR. Campul Data trebuie sa contina simboluri in cod ASCII intre 32 si 127. Lungimea campului Data este cuprinsa intre 3 si 279 simboluri;
‘5’ – tip Interleave 2of5. Campul Data trebuie sa contina doar cifre, intre 3 si 22;
Data – Informatia di codul de bare; Lungimea campului Data depinde de tipul codului de bare.
Parametri optionali:
QRcodeSize – Multiplicator de cod ( 3…10 ). Implicit: 5;
Exemplu:
Ean13: 84,2^8410376017113^
Qr Code: 84,4^8410376017113^

4.Informații fișier răspuns

Un fișier de răspuns este creat în folderul \BonANSWER după executarea cu succes a unui . Fișierele de răspuns respectă formatul de fișier .INI și numele fișierului este identic cu cel al fișierului de comandă.

4.1.Conținut fișier răspuns în urma printării unui bon fiscal

[Answer] SlipNumber=1959 # Numărul general al bonului fiscal
nZrep=42 # Numărul raportului Z pe care este inclus bonul fical
nFNum=200 # Numărul bounui fiscal de pe raportul Z
DeviceSerial=DB4100000055 # Seria de fabricatie a aparatului fiscal

4.2.Conținut fișier răspuns în urma printării unui raport X sau Z standard

[Answer] nRep=46 # Numărul raportului X sau Z
TaxA=1210.00 # Total încasat pe cota TVA A
TaxB=1172.00 # Încasat pe cota TVA B
TaxC=12771.00 # Încasat pe cota TVA C
...
TotEXEPTAT=0.00 # Încasat scutit TVA
TotSInv=0.00 # Încasat cu CIF pe bonul fiscal
VatSInv # Valoare TVA încasată cu cif pe bonul fiscal
DeviceSerial=DB4100000055 # Seria de fabricatie a aparatului fiscal

5.Înformații fișier eroare

Un fișier de eroare este creat în folderul \BonERR în cazul în care casa de marcat răspunde cu o eroare, sau <fișierul de comandă> este incorect. Numele fișierului de eroare este identic cu cel al fișierului de comandă.

Exemplu fișier eroare:
în cazul in care se trimite un fisier de comandă greșit, de exemplu încercam sa vindem un produs pe departamenul 100, maximum fiind 99

Exemplu fisier comanda greșit

S,1,______,_,__;Ceai cu miere ;3.50;1.000;1;1;2;0;0;buc
S,1,______,_,__;Bere Clausthaler NA ;12.00;1.000;100;1;2;0;0;buc
S,1,______,_,__;Cappuccino ;4.00;1.000;1;1;2;0;0;buc
T,1,______,_,__;0;19.50;;;;

Conținut fișier eroare pentru bonul greșit

S,1,______,_,__;Ceai cu miere ;3.50;1.000;1;1;2;0;0;buc
S,1,______,_,__;Bere Clausthaler NA ;12.00;1.000;100;1;2;0;0;buc
S,1,______,_,__;Cappuccino ;4.00;1.000;1;1;2;0;0;buc
T,1,______,_,__;0;19.50;;;;
#Linia 2 | S,1,______,_,__;Bere Clausthaler NA ;12.00;1.000;100;1;2;0;0;
#ErrorCode (-112207) :Valoare incorecta a parametrului departament.

Driverul fisco raporteaza linia din bon care a produs eroarea, precum si descrierea erorii.

6.Exemple fișiere comenzi

6.1.Bon fiscal simplu, achitat numerar

S,1,______,_,__;Ceai cu miere ;3.50;1.000;1;1;2;0;0;buc
S,1,______,_,__;Bere Clausthaler NA ;12.00;1.000;1;1;2;0;0;buc
S,1,______,_,__;Cappuccino ;4.00;1.000;1;1;2;0;0;buc
T,1,______,_,__;0;19.50;;;;

6.2.Bon fiscal metode multiple de plată achitat CASH si CARD

S,1,______,_,__;Fanta 0 33 ;3.50;1.000;1;1;2;0;0;buc
S,1,______,_,__;Cappy ;4.50;1.000;1;1;2;0;0;buc
S,1,______,_,__;Aloe Vera 0 5 ;11.00;1.000;1;1;2;0;0;buc
S,1,______,_,__;Pepsi ;4.00;1.000;1;1;2;0;0;buc
T,1,______,_,__;0;10.00;;;; //10RON CASH
T,1,______,_,__;1;13.00;;;; //13RON CARD

6.3.Bon fiscal cu discount 5% produs si text simplu

S,1,______,_,__;CAIET CLASIC A4 60F VE;3.80;5.000;1;1;1;0;0;buc
C,1,______,_,__;1;5.00;;;; //DISCOUNT 5% CAIET
S,1,______,_,__;SACOSA IMPRIMATA 400X3;0.60;1.000;1;1;1;0;0;buc
P,1,______,_,__;Eco Taxa este inclusa in pret;;;;; #TEXT LIBER
T,1,______,_,__;0;18.65;;;;

6.4.Bon fiscal cu text liber avansat

S,1,______,_,__;CAIET CLASIC A4 60F VE;3.80;5.000;1;1;1;0;0;buc
S,1,______,_,__;SACOSA IMPRIMATA 400X3;0.60;1.000;1;1;1;0;0;buc
#TEXT PRINTAT BOLD DUBLU INALTIME DUBLU LATIME CENTRAT
54,Eco Taxa este inclusa in pretul sacosei^1^1^1^1^1^
T,1,______,_,__;0;;;;;
#DACA NU SE SPECIFICA VALOAREA DE PLATA FISCO TRECE AUTOMAT VALOAREA PRODUSELOR DIN BON

6.5.Bon fiscal cu cod de bare EAN13

S,1,______,_,__;Ceai cu miere ;3.50;1.000;1;1;2;0;0;buc
S,1,______,_,__;Bere Clausthaler NA ;12.00;1.000;1;1;2;0;0;buc
S,1,______,_,__;Cappuccino ;4.00;1.000;1;1;2;0;0;buc
#COD DE BARE EAN13
84,2[\t]8410376017113[\t] T,1,______,_,__;0;19.50;;;;

6.6.Fișier intoducere suma in sertar

#introducere 60RON numerar in sertar
I,1,______,_,__;0;60.00;;;;

6.7.Fișier retragere suma in sertar

#retragere 20RON numerar in sertar
I,1,______,_,__;1;20.00;;;;

6.8.Fișier printare raport X

Z,1,______,_,__;0;

6.9.Fișier printare raport Z

Z,1,______,_,__;1;